HRONIKE JEDNOG BOGA – KREACIJA ZEMLJE (3.deo)

kreacija zemlje

KREACIJA ZEMLJE

„Prošlo je mnogo ciklusa evolucije i transformacije otkako sam postao svestan. Kreirao sam milijarde i milijarde drugih svesnih kreacija. U nastojanju da otkrijem više o Sebi, neprestano posmatram kako moje kreacije rastu i evoluiraju. Sada i one postavljaju ista ona pitanja koja sam i ja postavio o Sebi kada sam postao svestan. Ko sam ja? Koja je moja svhra? Koje su moje granice? I toliko sam radostan kada do mene dopru neki novi odgovori, neki sasvim novi koncepti otkriveni od strane mojih kreacija. Toliko je mnogo različitih bića i planeta. Toliko mnogo zvezda i galaksija i svaka je sama za sebe predivna i nezamenjiva. Mogao bih ovako kreirati zauvek! Ali i dalje ne spoznajem ništa revolucionarno, ništa toliko novo da bih i Sam o Sebi znao više. Pitam se, šta bi se desilo kada bih sve te različite svesti, sve te različite vibracije i ideje, ujedinio ne jednom mestu, na jednoj planeti, koja će preslikavati sve, sve što je ikada do sada kreirano! Šta bi se dogodilo kada bi takvo mesto postalo jedinstveno mesto za istraživanje i evoluciju svesti! Bio bi to najsjajniji biser čija će se svetlost prostirati čitavim Postojanjem!“

I tako i bi.

Beše to najveći Projekat ikada! Najdivnija kreacija koju je Bog ikada stvorio! Planeta koja će predstavljati model univerzuma, maketa na kojoj će postojati svi aspekti i sve ideje koje su ikada postojale u Božanskoj kreaciji!

Božanski plan se odmah raširio čitavim Univerzumom. Ushićenje su osetila sva bića i svesti koja su obitavala u Kreaciji. Nikada se tako nešto ranije nije dogodilo i sada su svi sa velikom pažnjom i interesovanjem pratili na koji način će ovaj predivni biser da cveta i evoluira.

Bog uposli mnoge pomoćnike da se formira ovaj jedinstven biser. Svi koji su učestvovali u formiranju Zemlje bili su uzbuđeni, jer su se našli pred neverovatnim izazovom. Ovo će biti dom, koji će pružiti dobrodošlicu mnogim raznolikim dušama. Duše će doći na Zemlju i nastaniće se koristeći fizičko obličje kao vozilo kojim će moći istraživati i učiti. Imaće čula koja će im služiti za interakciju sa okolinom. Moći će istraživati jedni druge i zajednički formirati jednu veliku porodicu. I tako se svi dadoše na posao, svi koji su volontirali da se priključe Projektu. Sa svake od 12 dimenzija svesti koliko je postojalo unutar Božanske kreacije, volontirala su bića koja su mogla da daruju svoje najbolje. Svako je podario nešto od svoje frenkvencije i vibracije, ono što je bilo jedinstveno baš za tu rasu i baš za tu određenu dimenziju. Svi zajedno u harmoniji usmeriše svoja srca i svoju ljubav u kreiranju planete Zemlje.

Iskrice svesti sa raznih strana Kreacije, počeše ploviti ka mestu gde će Zemlja biti stvorena. Zatim se one ujediniše, formirajući sve kompleksnije forme energije isprepletene raznolikim vibracijama. Boje su se stapale i prelivale, kružeći i prelivajući se jedna u drugu. Čista ljubav spajala je kompleksne energetske forme u jednu sasvim novu dušu. Ona će postati duša planete Zemlje.

Zemlja u početku beše tek začetak svesti. Tek novorođenjo dete, koje je obitavalo u 1-voj dimenziji. To je bila dimenzija u kojoj je Zemlja bila svesna koliko i sam Bog, ali nije imala iskustvo i znanje niti je mogla o sebi razmišljati kao o jedinki. Ona je bila kao tek nerođena beba u utrobi majke, koja je osećala toplinu unutrašnjosti materice, ali nije mogla znati šta zaista znači biti planeta. U 1-voj dimenziji svesti, Zemlja je još bila energetska lopta, u koju su se sada ulivale sve ideje, informacije i energije koje su joj bile potrebne za razvoj i rast. Najviše od svega, Zemlji-bebi je bila potrebna Majka, a to u suštini beše niko drugi no sam Bog. Jer Bog je zapravo bio i Božica, Božanska Majka koje kreira i rađa.

I tako Božanska Majka utisne u svoje dete sve ono što je i sama znala, svo znanje i instrukcije za evoluciju svesti, sve šeme kreiranja i sve vibracije koje su postojale, ali tako da Zemlja sve to spozna korak po korak, onako kako se i sama bude razvijala. I napravi se plan, da kako ona sama bude otključavala svoj DNK kod i kako bude dolazila do širenja svesti i spoznaje, da tako i sva bića na njoj pristupe tim istim znanjima. Ali samo i samo ako budu usklađeni sa njom, sa Zemljom, a samim time i sa Kreatorom.

Prošlo je mnogo vremena dok Božica Majka nije bila spremna da „rodi“ svoju kreaciju, planetu Zemlju i izbaci je iz 1-ve dimenzije svesti u 2-gu dimenziju svesti. Dugo vremena, još nerođena Zemlja je brižno i pažljivo negovana sve dok nije bila spremna za sledeći korak. Čitavo postojanje je sa velikom radošću pratilo ovaj događaj. Božica Majka, rodila je Zemlju! Ali ona još beše vrlo mlada, tek novorođena beba.

Sada Zemlja više nije bila potpuno pripojena Božici, već je imala svoje obličje i beše spojena sa Božicom samo jednim energetskim kanalom, poput pupčane vrpce. Kroz taj kanal, Zemlja je nastavila da dobija sve što joj je bilo potrebno za dalji razvoj. Malena, okrugla, Zemlja beše hladna masa sačinjena od kamena koji je imao jednostavnu ,ali čvrstu atomsku strukturu. Prethodno, iskrice svesti su se sudarale dok se nije stvorila velika vatra, a onda se stvorila užarena masa, nešto poput zvezde. A kako se zvezda počela hladiti, pretvarala se u sve gušći i čvršći materijal. Užarena masa, rotirala je velikom brzinom sve dok se nije počela postepeno hladiti. Na kraju, osta bezlična kamena masa, ali ne i neživa. Zemlja postade svesna sebe kao Jedinke. Još uvek čvrsto vezana za svoju Majku-Oca Božicu-Boga, ona sada spozna da postoji i da oko nje postoje i druga svesna bića zajedno u Božanskoj kreaciji. Iako ona beše kugla koja je zauzimala 3-diomenzilnalnu ravan, njena svest beše u 2-goj dimenziji te ona još nije poznavala koncept 3-će dimenzije. Za sada je mogla postepeno posmatrati sebe i ostale, ali je i dalje bivstvovala onako kako je harmonija celokupne kreacije nalagala i nije se pitala da li bi trebalo biti drugačije. Nije poznavala koncepte prostora i linearnog vremena. Njen domen beše kolektivna svest. Još je mnogo trebalo proći dok ne bude spremna za individualnu svest, a samim time i za prelazak u 3-ću dimenziju. Ali do tog momenta, trebalo je proći još mnogo iskustava.

Zemlja prvo oseti kamen od koje je bila sačinjena i spozna da kamen ima svoju svest. Njoj je to bilo vrlo zanimljivo, pa je neko vreme radoznalo posmatrala kamen. Kamen beše najgušća moguća materija svesti koja je postojala u trodimenzionalnoj realnosti. On sam beše počastvovan što se baš od njega formira ovo jedinstveno biće po imenu Zemlja. Njegova svest beše tek u začetku, te je on, kamen od kojeg se planeta formirala bio svestan i svega i ničega istovremeno. I on beše u 2-goj dimenziji svesti. Pred njime su tek bila nova iskustva, a on koji nije imao pojam o vremenu, obitavao je tu milijardama godina. Njemu to tek beše jedan trenutak. Zemlja i kamen su u harmoniji razmenjivali bezuslovnu ljubav i posmatrali jedno drugo. Ništa se posebno nije dešavalo sve do tog ključnog momenta, kada je na Zemlju doneta voda.

A kada se na Zemlju donela voda, kamen se ludo zaljubi. Jer voda ne samo da je bila nešto sasvim drugačije od njega, nego je predstavljala i aspekat emocija. Kamen u njenom prisustvu, oseti nešto što do sada nikada nije osetio. On oseti emocije.

„Kakva divna…hm…kako da je nazovem…fluidna, transparentna, masa.“ – pomisli kamen. „Kako samo prijanja uz mene i ulazi u sve moje pukotine i nabore. Oh, kako sam srećan! Kako si divna, ti koja se menjaš kako želiš i tečeš gde god poželiš! Kakvo ushićenje mi pružaš dok se prelivaš niz moju površinu čineći da se osećam snažno! Ja ti pružam oslonac, držim te da budeš tu uz mene i dajem ti oblik! Kako si samo divna! Voleo bih da sam kao ti, da mogu da tečem gde god poželim! “ – govorio je kamen osećajući ekstazu, svaki put kada je voda napravila i  najmanji pokret. On do sada nije poznavao pokret niti fizičku promenu, te je prisustvo vode u njemu izazvalo burne reakcije. On poče na nekim mestima da se kruni i usitnjavai te njegovi delići počeše da se prebacuju sa jedne na drugu stranu. Tako kamen spozna pokret. Beše to ushićenje koje je i Zemlja doživela i osetila.

leaf_stone_water-1440x900

Voda nasuprot kamenu, beše sasvim suprotne naravi. Neuhvatljiva, mokra, providna, zauzimala je oblik terena na kojem se našla. Veoma lako se menjala, prilagođavala i transformisala. Tamo gde je bilo hladno, pretvarala se u led, a tamo gde je bilo previše toplo, pretvarala se u paru. Kamen beše opčinjen njenim transformacijama. I voda beše opčinjena čvrstoćom koju je kamen pružao. Kamen je samo obitavao tu gde jeste, nije se menjao uopšte, osim što je na nekim mestima bio hladniji, a na drugim topliji. Kamen je vodi davao oslonac i svojim udubljenima i klancima je određivao pravac kojim je voda tekla. Voda je spoznala koliko se oseća sigurno dok je zauzimala podlogu koju je pružao kamen. Ona je bila toliko bezoblična, promenjljiva i neuhvatljiva, da joj je kamen zaista bio potreban kako bi usmerio njene tokove i dao im snagu. Bio joj je potreban i da je ponekad zadrži, da se ne kreće nigde, da miruje. Jer voda je bila konstantno u pokretu, pod uticajem strujanja vazduha i temperature. Tako voda spozna stanje mirovanja i zbog toga beše vrlo zadovoljna.

„Kakva snaga! Kakva čvrstoća!“ – pomisli voda i ludo se zaljubi u kamen. „Ne menjaš svoj oblik ni kada je hladno, ni kada je toplo. Mogu uvek biti sigurna u tebe. Molim te, nemoj me nikada ispustiti iz svog naručja. Bez tebe, ja bih se rasula i raspršila i nikada me niko ne bi sakupio.“ –reče voda i radosno se zatalasa činjeći da se kamen oseća još srećnije.

I tako se desi prva ljubav na Zemlji. A Zemlja, bila je toliko ushićena ovom ljubavlju da je od siline energije i sama osećala pomak u svojoj svesti. Sada i voda i kamen postadoše deo nje same, te je ona kao Biće i sama evoluirala. Bila je spremna za sledeći korak.

U ljubavnoj igri i plesu koji su kamen i voda neprestano izvodili, formirali su se različiti pokrivači koji su prekrivali planetu. Šljunkovito tlo, a zatim i peskovito tlo, bili su prva podloga na kojoj su se sada mogle nastaniti biljne forme. Druge rase sa drugih planeta, darovale su raznolike biljne forme te je Zemlja ubrzo bila prekrivena neverovatnom raznolikošću. To je omogućilo da se dalje formiraju i drugi pokrivači, humusna zemlja, te različite mešavine zemljanih i mineralnih materijala. U srcu planete, Zemlja oseti koliko je njen zadatak važan. Da pruži dom i bezuslovnu ljubav svima koji budu živeli na njenoj površini. Zemlja tako postade Majka.

Voda je pročišćavala površinu planete, pa i sam kamen. U tom procesu, desilo se čudo. U unutrašnjosti Zemljine kore, počeli su da se stvaraju kristali, prateći šestougaone geometrijske forme. Providni i čisti, oni su sada polako rasli i omogućavali jednu vrlo fascinantnu stvar – da se u njima zabeleži apsolutno sve što se ikada desi na Zemlji! Tako kristali postadoše Zemljina baza podataka. Ništa nije moglo da im promakne i svaki događaj je bio zapisan u njihovom jezgru. Zemlja je bila oduševljena!

quartz-crystals

Na njenim plodnim pokrivačima, vegetacija je obilato rasla.. Prvo su to bile jednostavne vrste koje su prekrivale velike površine. Zajedno sa njima, javili su se mikroorganizmi jednostavne forme i svesti. Duše su polako pristizale, nastanjujući fizička obličja koje je mlada planeta nudila. Ali interesovanje posta toliko ogromno, da je Zemlja morala pružiti dom i drugim fizičkim kreacijama. Tako su nastale mnoge druge biljne i životinjske vrste, umnožavajući se velikom brzinom. Svest njihova beše kolektivna. Živeli su u ljubavi i harmoniji i nisu se pitali može li biti drugačije. To je jednostavno bilo tako. Nisu se pitali može li se nešto menjati ili koja je njihova svrha, već su prosto igrali one uloge koje su bile utisnute u njihove DNK kodove.

VEGETACIJA

Delfinska bića iz 7-me dimenzije postojanja, darovala su zemlji svoju vibraciju i najveći poklon koji je Zemlja dobila, što je na Zemlji manifestovali u vidu delfina i kitova. To su bile životinje u koje su sada mogle da se nastane duše iz delfinske ravni, darujući zemlji sposobnost za besuzlovnu ljubav, za telepatiju i za vezu sa višljim realitetima. Ona su takođe čuvala okeane i mora, održavajući na taj način vibraciju Zemlje.

dolphins

Lavlja bića iz 12-te dimenzije postojanja, darovala su zemlji svoju vibraciju i mogućnost da Zemlja i svi na njoj, evoluiraju toliko da se popunu jednoga dana čak na 12-tu dimenziju svesti. Najvišlja svest, ali i uloga zaštitnika, lavovi su se na Zemlji manifestovali u vidu lavova i velikih mačaka. Sada su se tu mogle nastaniti duše koje su imale vibraciju lavlje svesti, a to je uključivalo sve dimenzije postojanja, jer je ova vibracija bila prisutna u svih 12 dimenzija.

lion being

Pticolika bića koja su obitavala u 5-toj dimenziji postojanja, darovala su svoju vibraciju i omogućila da se na Zemlji manifestuju ptice, bića koja su letela i vladala vazduhom. Njihova glavna uloga je bila da održavaju vazdušni prostor Zemlje i da komuniciraju sa vetrovima i strujama, koje su bile potrebne kako bi se formirala klimatska mreža.

Sa planete Arkturus, iz 6-te dimenzije došli su vukovi. Oni su doneli sa sobom vučju frekvenciju koja je bila najpogodnija za održavanje porodičnih veza i osećaja povezanosti. Stvoriše se mnoge životinjske vrste nalik vuku, te se pojaviše prve porodice u kojima je uvek postojao onaj koji je štitio ostale članove.

wolf

Iz Andromeda galaksije, iz 8-me dimenzije postojanja, došla su najneobičnija bića koja su ikada postojala. Zauzimala su potpuno energetsku formu, ali su nalikovala velikim dvonošcima sa leptirskim krilima koja su se presijavala u beloj, ljubičastoj i tirkizno-plavoj boji. Ova leptir bića, podarila su svoju vibraciju Zemlji, pa su se manifestovali leptiri raznobojnih krila. Leptiri su imali ulogu da održavaju energetsko polje Zemlje i da povezuju sve što se na Zemlji nalazi. Ovo beše predivan poklon Zemlji, jer je omogućavao da svi sa lakoćom osećaju mir i harmoniju.

buterfly

Konačno, u ovom prvom talasu nastanjivanja Zemlje životinjama i insektima, dođoše i insektoidna bića. Ona su obitavala na više različitih dimenzija, a najviša je bila 7-ma. Takođe energetske forme, ličila su na izdužena dvonožna bića neobične glave i veliki očiju. Ona podariše male zelene bogomoljke. Bogomoljke su imale sposobnost da osete okolinu svojim veoma osetljivim antenama. One su sve oko sebe analizirale i proučavale, obogaćujući Zemljino polje novim i svežim informacijama. Takođe su održavale harmoniju između biljnog i insektoidnog sveta. Svojim vibracionim kompozicijama, sprečavale su da se desi bilo kakva bolest ili anomalija.

I mnoga druga bića iz mnogih drugih dimenzija, darovala su svoja obličja i svoje frekvencije, pa se Zemlja ispuni mnogobrojnim životinjama, insektima i biljkama. Božanski biser, najdivnija kreacija koja je pružala dom milionima bića,

Zemlja je postala Rajski vrt.

new-heavens-new-earth

Nastaviće se…

Aniko Budai

HRONIKE JEDNOG BOGA-OSVIT SVESTI(1.deo)

HRONIKE JEDNOG BOGA-BIĆE ŽIVI(2.deo)

Advertisements

Odgovori...

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s